Vergaderen bij Cafe Salden

Vergaderingen roepen nogal eens het beeld op van saai en slaapverwekkend, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn! Er vinden binnen de muren van Café Salden vrijwel dagelijks activiteiten en vergaderingen plaats. En dat kan ook bijna niet anders, want Limbricht heeft van oudsher een wel zeer actief verenigingsleven. En wil men een vereniging gaande én staande houden dan zijn vergaderingen op z'n tijd noodzakelijk. Zo is het bestuur van de Stichting Schutterij 750 jaar al anderhalf jaar met grote regelmaat bij elkaar aan het komen om het aanstaande, imposante, jubileum in goede banen te leiden. Maar zo zijn er méér die regelmatig in het "Lètste Lokaal" zitten, of "Baove", of in het "Klein Kàemerke" of zelfs in de keuken(!) HSV De Wiëert, het genootschap van De Ronde Tafel, de Bierclub, Auwt Prinsegarde Lömmerich, de Tuinclub Flora et la Bora, Schutterij Sint Salvius, de Lionsclub, Springruitervereniging Jagers te Paard, CV De Doale, buurtvereniging Auwt Lömmerich, de Bende van Kartoesj, het Oranje Comité, Volkstuintjesvereniging Limbricht, de dames van het Kantklossen, de Schildersclub, de Kaartclub, de Spaarclub, de Bolheudjes, de Vrolijke Puffers, de Kasteelbuurt en dan zijn we er ongetwijfeld nog wel een aantal vergeten. Al deze verenigingen met hun vrijwilligers(!) dragen onbewust bij aan het positieve "imago" van Café Salden waar men tot in de verre omtrek over spreekt........ en dat mag óók wel eens gezegd worden......... Maar wat nog véél belangrijker is: een relatief kleine gemeenschap als Limbricht bruist van de vele activiteiten...... en dáár is het uiteindelijk allemaal om te doen. Chapeau!