Spek de kas van je club

Cafe Salden heeft altijd een goede band met de verenigingen binnen onze dorpsgrenzen. Daarom schromen wij ook niet om verenigingsnieuws extra in het zonnetje te zetten op deze site.

Geen specifiek verenigingsnieuws deze keer, maar wel een oproep aan iedereen die boodschappen doet bij de C1000 in Limbrichterveld om aan onze Limbrichtse verenigingen te denken.

Sinds enkele weken konden verenigingen zich inschrijven voor de 'Spek de kas van je club' actie van de C1000. Een aantal Limbrichste verenigingen hebben hun beste beentje voorgezet en zich daadwerkelijk ingeschreven voor deze actie. De bedoeling was om op 12 April (klokslag 12 uur) in de Top 10 terecht te komen. Een aantal verenigingen is dit gelukt en kunnen nu gaan meedingen naar de grote prijzenpot van €5000,-.

De verenigingen die het gelukt is om in de top 10 te belanden zijn:

Een aantal verenigingen behaalden helaas niet de top 10, waaronder: De Toepers, VV Limbricht en Fanfare de Vriendenkring.

De verenigingen in de top 10 krijgen een bus in de winkel waar iedereen muntjes in kan stoppen, die ze op hun beurt weer krijgen voor iedere €10,- aan boodschappen. Aan het einde van de actie op 22 mei, zullen de muntjes worden geteld en worden de €5000,- na rato verdeelt tussen de verenigingen. Dus de vereniging met de meeste muntjes ontvangt het meeste geld.

Een actie die we natuurlijk alleen maar kunnen steunen. Via deze weg dan ook een oproep aan iedereen om de muntjes te deponeren in een van de busjes van onze Limbrichtse verenigingen.